HomeEdu

Cổng thông tin Edu

HomeEdu

Cổng thông tin Edu

Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo

Nâng cao mức sống dân cư trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện ...

https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/343/325

Từ khóa: Mức sống dân cư, đói nghèo, bất bình đẳng, tiếp cận giáo dục và y tế. 1 . Đặt vấn đề* ...là việc đánh giá mức độ công nghiệp hóa của một. ______.

Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với người nghèo ...

www.baomoi.com/tang-cuong-kha-nang-tiep...dich-vu.../6562652.epi

4 Tháng Bảy 2011 ...Nhiều người nghèo chưa được tiếp cận với dịch vụ y tế trong khám, chữa bệnh BHYT. Do vậy, chủ đề của Ngày BHYT Việt Nam năm nay "Tăng cường khả năng tiếp cận ....trên cơ sở đánh giá các quy định của Luật BHYT để có những đề .... Thủ tướng mong muốn Chính phủ Đức tiếp tục hỗ trợ ĐBSCL.

Tạp chí Con số và Sự kiện số 8/2017 (522)

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=422&idmid...

Tiếp cận giáo dục cho trẻ em nghèo: Thực trạng và giải pháp ...Ngoài một số chỉ tiêu bắt buộc nghiên cứu đánh giá chung cho phạm vi cả nước, còn ....càng giảm; Khả năng trang trải các dịch vụ giáo dục của người nghèo còn thấp, học phí...

Phải xóa bỏ tâm lý thụ động nhận “ban phát”

tiasang.com.vn/-.../Phai-xoa-bo-tam-ly-thu-dong-nhan-“ban-phat”-10832

28 Tháng Bảy 2017 ...Ảnh: Trao bò giống cho người nghèo ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. ...khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, ...Nhưng cách đánh giá nghèo của chúng ta vẫn thường theo cách: dựa...

Hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản

www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=25349

21 Tháng Chín 2016 ...Hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản ...Bộ LĐ-TBXH hoàn thiện nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, trình Thủ ...Đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành trong việc hoàn thiện khung khổ ...hội để hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục,...

THỰC TRẠNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ

www.ngheandost.gov.vn/documents/10190/.../2%20NCTD_02.pdf

đánh giá thực trạng và nhận diện một số yếu tố tác động đến việc ...tác động đến việc tiếp cận dịch vụ y tế của các hộ nghèo ở ...hỏi đối với người đại diện của 208 hộ nghèo đã được xác định ở trên có ...ít đi, thời gian chữa ngắn hơn và khả năng khỏi bệnh .....Tăng cường công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe cho...

Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát ...

www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=24185

11 Tháng Mười Hai 2015 ...Bốn là, tăng cường tiếp cận của người dân đến hệ thống dịch vụ xã ...phù hợp với trình độ phát triển và khả năng nguồn lực trong từng ...bảo đảm cho người dân tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu (y tế, giáo dục, ... quốc tế thừa nhận và đánh giá cao, nhất là xóa đói, giảm nghèo cho...

Mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin, góp phần giảm nghèo đa chiều ...

https://mic.gov.vn/.../Mo-rong-co-hoi-tiep-can-thong-tin--gop-phan-giam- ngheo-da-chieu-ben-vung-o-cac-tinh-Tay-Bac.html

28 Tháng Bảy 2017 ...Mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin, góp phần giảm nghèo đa chiều bền vững ở các tỉnh Tây Bắc ...bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin). ...nâng cao khả năng tiếp cận của người dân về các dịch vụ xã hội cơ ....Hai là, nghiên cứu, đánh giá sát, đúng tình hình phát triển thông tin...

Ba Chẽ: Từng bước giảm nghèo đa chiều

baoquangninh.com.vn/kinh-te/201701/ba-che.../index.htm

11 Tháng Giêng 2017 ...Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, nhất là đối với các ...gồm cả tiêu chí về y tế, giáo dục, nhà ở, điều kiện sống và tiếp cận thông tin. ... nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Bởi theo tiêu chí đánh giá giảm nghèo đa chiều, ngoài tiêu chí về thu...

Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của người nghèo | Văn hóa xã hội

thoibaonganhang.vn/nang-cao-kha-nang-tiep-can-dich-vu-cua-nguoi-ngheo- 40591.html

15 Tháng Mười 2015 ...Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của người nghèo ...của người dân về các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh. ...tạo cơ chế theo dõi, đánh giá và tăng hiệu quả phối hợp tốt hơn các...

Thực trạng giải pháp để tiếp cận giáo dục của trẻ em nghèo Việt Nam

www.zbook.vn/.../thuc-trang-giai-phap-de-tiep-can-giao-duc-cua-tre-em- ngheo-viet-nam-35522/

22 Tháng Mười 2013 ...chính sách giáo dục cho mọi người của chính phủ Việt Nam là đến năm 2010 ... Đánh giá thực trạng khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em nghèo Việt ...nghèo thiếu là một tập hợp những hàng hóa và dịch vụ được xác định...

kinh nghiệm quốc tế về khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của ...

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/cm218?...

Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng hay nói rộng hơn là nâng cao .... AKPK tổ chức chương trình giáo dục tài chính kết hợp với một vài biện pháp khác ...Nguồn vốn tín dụng ngân hàng để cho vay hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, đối .... cách hoàn thiện việc thẩm định dự án, đánh giá mức rủi ro của người đi vay;.

Quyết định 59/2015/QĐ-TTg chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp ...

https://thuvienphapluat.vn/.../Quyet-dinh-59-2015-QD-TTg-chuan-ngheo- tiep-can-da-chieu-ap-dung-2016-2020-296044.aspx

19 Tháng Mười Một 2015 ...Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản ...số): tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; ...nhằm phục vụ theo dõi và đánh giá tình trạng nghèo đa chiều của quốc ...Nghiên cứu, thực hiện giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận của người dân về dịch vụ khám...

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài nhánh 3

khcn.molisa.gov.vn/.../BC%20Tom%20tat%20DT%20cap%20Bo.pdf

Đánh giá thực trạng khả năng tiếp cận DVXHCB của người nghèo tại vùng ... Khả năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục cơ bản của người nghèo vùng dân tộc...

giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cho trẻ em ...

tailieuso.udn.vn/bitstream/TTHL_125/697/2/Tomtat.PDF

dịch vụ giáo dục của người nghèo trên phạm vi tỉnh Quảng Ngãi. - Phương pháp ...trẻ em nghèo. Khi đánh giá khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em nghèo, để...

Nghèo đa chiều ở Việt Nam: Một số vấn đề chính sách và thực tiễn

www.vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID...

13 Tháng Mười Một 2015 ...Đói nghèo là một trong những rào cản lớn làm giảm khả năng phát ...Người nghèo thường không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội như việc ...Tuy nhiên, chuẩn nghèo hiện nay của Việt Nam được đánh giá là thấp so với thế giới . ...lại khó tiếp cận được các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục, thông tin.

59/2015/QĐ-TTg

vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92948

Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn ...số): tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; ...đình nhằm phục vụ theo dõi và đánh giá tình trạng nghèo đa chiều của quốc ... Nghiên cứu, thực hiện giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận của người dân về dịch vụ...

báo cáo đánh giá tiếp cận và sử dụng các dịch vụ pháp lý của phụ ...

isee.org.vn/.../danh-gia-tiep-can-va-su-dung-cacdich-vu-phap-ly-cua-phu-nu -dan-toc-thieu-so..pdf

Nghèo đói và các nguyên nhân chính của nghèo đói trong người DTTS . ...PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC 23 ....giảm nghèo, cũng như các dịch vụ giáo dục và y tế sẽ có khả năng tạo thu nhập tốt...

Tiếp cận giáo dục của trẻ em Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng

ihs.vass.gov.vn/noidung/tapchi/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID...

28 Tháng Tám 2014 ...Hoàn toàn có khả năng xảy ra là việc các gia đình nghèo tận dụng sức lao ... Việc người dân tộc thiểu số sống tập trung ở các vùng miền núi và Đồng ...Tiếp cận giáo dục của trẻ em được thể hiện qua tỉ lệ đi học đặc ....tìm hiểu và đánh giá thông tin một cách tư duy và giao tiếp hiệu quả (UNICEF, 2011).

Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở ...

tuyensinhdaihoc.edu.vn/.../Danh-gia-kha-nang-tiep-can-dich-vu-giao-duc- cua-nguoi-ngheo-o-cac-tinh-mien-nui-phia-Bac-trong-dieu-kien-xa...

30 Tháng 4 2015 ...Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục...

Thông tin liên quan


Thông tin trang web

Giới thiệu và Thông tin liên hệ